logotype
PREVCLOSE XNEXT
image featured

Hållbarhet

Jorden

Sandjorden på Lilla Bjers är rik på mineraler, smak och doft. Utan tillsatta gifter eller stress av konstgödning fylls grönsakerna med smak. Jordens mullhalt fylls på varje år genom växtföljden, där åkrarnas grödor varieras i en sexårig cykel: vall, stråsäd (emmervete), potatis, grönsaker, svartträda och gröngödning (honungsfacelia). Detta gör att växterna mår bra och att jorden inte ackumulerar sjukdomar. En del grönsaksspill stannar här på åkern och blir till näring till nästa omgång grödor. Annat blir till uppskattad mat för våra höns, eller våra fläckiga vinbergssnäckor, viktiga delar av vårt kretslopp. Vi samarbetar med en bonde i grannsocknen, där vall från 6 ha av våra åkrar byts mot gödsel från hans ekologiska mjölkkor.

Ekologin

För att ta hand om vår planet och minska belastningen på vårt klimat drivs hela gården ekologiskt, ett hållbart ekosystem med stor biologisk mångfald. Det innebär kort att vi inte använder oss av växtgifter, växthormoner eller konstgödning. Istället för insektsgifter används tex kvalster som äter upp oönskade insekter. Det är viktigt med en tredjepartskontroll inte minst för kundtryggheten. Hela gården är KRAV-certifierad sedan 2001. Restaurangen är certifierad (i högsta graden) sedan starten 2012. Vi har även KRAV-certifieringar för gårdsbutik, växthus och djurhållning (höns). 

Företaget

Gårdsbutiken har alltid varit gårdens hjärta, här säljs gårdens produkter. Inte bara grönsaker utan även vårt hantverk. Idén har alltid varit att sälja så mycket som möjligt i första led och att alla ska vara välkomna hit. Butiken är rymlig och ljus och handikappanpassad. 

Vi vidareutvecklade företaget för att ha råd med personal, vi ville kunna förädla våra råvaror. 2012 byggde vi Gårdskrogen. Med hjälp av fantastisk personal och god mat har den blivit mycket uppskattad av våra gäster. Hit kommer gäster både från grannskapet, fastlandet eller utlandet. Här finns inga genvägar utan allt är transparent och ärligt. Personalen är vår största tillgång och är en förutsättning för arbetet på gården. Lönerna är naturligtvis enligt avtal, vi är anslutna till Visita, Unionen och SLA. Vi betalar avgifterna till STIM och SAMI. Vi genomgår kontroller och betalar avgifter för bl a vatten, avlopp, livsmedel, alkoholtillstånd, brandskydd och skadedjursbekämpning. 

Drivkraften i företaget är inte en maximal vinst utan en optimering av ekonomin. Varje del behöver inte vara vinstgivande utan vi ser alltid till helheten. Vinsten återinvesterar vi i företaget, där vi hela tiden utvecklar för att underlätta arbetet, men också för att behålla arbetslusten. 

Maten

Här tar vi vara på och förädlar överskottet från våra rika åkrar och växthus. I köket används endast KRAV-godkända råvaror. Alla grönsaker, rotfrukter, frukt och bär kommer från våra egna odlingar. Vi serverar endast KRAV-certifierat, gotländskt kött. Dvs Nöt-, lamm- och gris. Rådjur får vi från vår skog. Mejeri är KRAV-certifierat gotländskt. Vinet hämtar vi från europeiska ekologiska producenter.

Eftersom vi jobbar med gårdens säsong, varierar  menyn hela tiden. Vi har inget matsvinn, vi skördar precis så mycket som behövs till krogen och i butiken. Eventuellt spill blir mat till hönsen. Vi tar tillvara grödor som annars sorteras bort, allt från krokiga morötter till frostskadad sparris. Eventuellt överskott lagras eller förädlas på annat sätt tex genom fermentering eller torkning. En del säljs i gårdsbutiken. Vi jobbar kontinuerligt med att avväga portionerna i krogen så svinnet ständigt minskar, eventuellt överskott här lämnas in för att bli biogas.

Vi har många ekologiskt certifierade samarbetspartners. Tex Halfvede musteri som mustar våra äpplen och Barlingbo Bryggeri som tillverkar öl på vår humle. Från Gutekorn och Nordisk råvara får vi bl.a. vårspelt och gotlandslins.

Människan

Tillsammans med sin fru Ingrid Pettersson drev Görans pappa Allan gården före oss och samtidigt jobbade han på fryshuset i Visby. Han dog 1997 av ALS, en nervsjukdom som har koppling till kemisk belastning. Vi vill inte använda växtgifter för våra barns skull. Platsen ska kunna leva vidare i framtida generationer. 

Det viktigaste är att må bra. Här behandlas allt liv, från mikroorganinsmerna i jorden till vår personal med kärlek och respekt, alla bidrar till platsens välmående. Vi strävar efter jämlikhet och mångfald. Här råder nolltolerans mot droger och sexuella, eller andra, trakasserier. Vi erbjuder  träningsprogram under arbetstid till våra fast anställda. Vår närmiljö kontaminerar vi inte med farliga ämnen som direkt eller på sikt kan äventyra hälsan. Vi håller också med skyddsutrustning där det behövs.

I samarbete med Länsförsäkringar är vi godkända som ”Säker gård” dvs att vi jobbar skadeförebyggande på gården med brand-, miljö- och djurskydd, elsäkerhet och personskydd.

Kärleken

Personal, kunder och gäster är för oss lika viktiga. Vi är noga med att kommunicera vårt budskap på plats och via tex Facebook och Instagram. Utbildning är mycket viktigt, vi tar gärna emot studiebesök för allmänt intresserade eller inom utbildningar från grundskole till universitetsnivå. Vi tar också ofta emot praktikanter till jordbruket eller restaurangen. Vi håller gärna föredrag om vår verksamhet.

Matsalen är inhyst i ett stort växthus. Här växer vinrankor, olivträd och bananplantor frodigt och absorberar ljud. Som isolering av rummet har vi även en ljuddämpande väv i taket. Gardinerna som täcker halva rummets hela väggar är sydda av ekologiskt linne och tar bort både störande värme/kyla, ljus och ljud. Restaurangen är byggd i ett plan och ytorna är generösa vilket gör det lätt att ta sig fram med tex rullstol, rullator eller barnvagn. Det finns barnstolar till olika åldrar. Toaletten är handikappanpassad. Det är nära från den lättillgängliga parkeringen till entrén som är lagd av återanvänd sten från ladugårdens foderbord. 

Framtiden

Vi jobbar långsiktigt och uthålligt. Det är mycket viktigt med familjens och anställdas utveckling, detta sker genom utbildning, information och inspiration. Vi utbildar kontinuerligt personalen i hållbarhet och ekologi och besöker andra ekologiska producenter. Studieresor tillsammans ger också kunskap, kontakter och nya idéer. Sommaren 2018 hade vi en idéträdgård under temat ”Den goda trädgården” på Solliden slott. Vi kallade den ”Alt ir baugum bundit”, Allt är i bågar bundet.

Lilla Bjers har blivit en plantskola även för unga kockar och lantbrukare. T.ex. har två före detta anställda nu en egen KRAV-certifierad gård, Rone Smissarve. De har gårdsbutik och säljer grönsaker bl.a. till vår första kökschef, Luqaz Ottosson som nu har en egen krog, Rot. 

Allt är i bågar bundet!

Vattnet

På en gård med egna brunnar har man ett naturligt ansvar för grundvattnet. Vi tar regelbundna vattenprover och har en utarbetad faroanalys för att minska riskerna av kontaminering av grundvattnet. I gårdskrogen använder vi vattnet från egen brunn. Detta gör att vi alltid måste vara extra varsamma om vattnet. I krogen kan vi därför erbjuda ett eget mycket gott, bordsvatten kylt, kolsyrat eller stilla.

Dammen

På gården har vi en egen bevattningsdamm som är gårdens livsnerv, en absolut nödvändighet för vår torra sandjord. För att hålla dammen fri från växtlighet har vi gräskarpar. Dammusslorna håller vattnet rent och här bor också gårdens kräftor. Dammen fylls under vinterhalvåret med vatten från omgivande vallar och skog, även med dränering av gårdens hus och täckdikningen från åkrarna.

Havet

Det är med sorg vi inte kan servera fisken från vårt hav, Östersjön. Havet lider av övergödning och fiskbestånden är överfiskade. Fisken har även spår av tungmetaller som kadmium, vilket bland annat finns i konstgödning. För att inte bidra till övergödning av Östersjön dränerar vi åkrarna där det eventuella överskottet av näringsämnen fångas upp och förs tillbaka till dammen och vi använder inte konstgödning.

Miljön

Eftersom alla grönsaker kommer från gården blir det minimalt med förpackningar. Vi arbetar aktivt för att minska användningen av plast i köket och butiken. Vi har en egen återvinningsbod där allt källsorteras, papper, plast, metall, glas, kompost mm. Mot skadedjur använder vi kolsyredrivna råttfällor och fyra katter som bor på gården. 

Enbart miljömärkta kemikalier används i kök, disk, tvätt och  renhållning. De används med försiktighet eftersom vi har ett eget reningsverk.

Ekologisk textil i t ex gardiner, servetter och handdukar. 

Vi samarbetar med tex Visby glasblåseri som återbrukar eller omformar vårt glas.

Luften

För att inte bidra till växthuseffekten drivs gårdens maskinpark med HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), ett fossilfritt biobränsle. Vi har även en el-driven Ranger för att transportera skörden från åkrarna. 

Förutom den redan rika biologiska mångfalden på gården sår vi som del av växelbruket in tex honungsfacelia som ger näring till åkrarna, är vacker att se på och ger mat till för pollinerarna.

Vi har humlesamhällen, flitiga arbetare som hjälper till med spridningen av svampsporer som äter upp mögel på jordgubbarna och pollinering. Vi har bin som förutom pollinering också ger oss honung.

I samarbete med Länsstyrelsen på Gotland odlar vi blåklockor för att rädda storblomsterbiet.

Energin

Den vattenburna golvvärmen i hela anläggningen värms med en ny panna som eldas med gotländsk pellets. En kamin som eldas med ved från egen skog kompletterar värmen i växthuset.

Vi har lågenergilampor, relästyrd belysning, automatisk ventilering av växthus mm. Elen får vi från den generösa gotländska vinden. Vi har förberett för solpaneler.